Ny kasselov

Litt info om ny kasselov

Kassasystemloven gjelder for leverandører av kassasystemer og trer i kraft fra 1. januar 2017. Loven omhandler krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige.

Dette bety i praksis at vi som leverandør ikke har lov å selge butikkdataløsninger til nye kunder, uten at denne er i henhold til det nye regelverket. Du som eksisterende kunde, trenger ikke tenke på dette før 1.1.2019. Da må alle benytte kasse-systermer, ha en godkjent løsning.

Susoft arbeider nå med godkjenning av aPos slik at vi kan selge denne løsningen til nye kunder. Eksisterende kunder kan fortsette å benytte Shopkeeper på samme måte som i dag. Vi vil sørge for at du som kunde til en hver tid har en løsning som tilfresstiller myndighetenes krav.

Du kan lese mer om loven her. 

Hilsen Susoft