Ny rutine for logg inn / ut (timeregistrering)

Ny måte å stemple seg inn og ut av timeregistrering i G1.

Basert på tilbakemeldinger fra kunder som benytter timeregistrering i G1, har vi forenklet inn og utregistrering. Nå får man opp en skjerm med alle ansatte i butikken. Man kan også laste opp bilde på den enkelte ansatte.

Når man kommer på jobb, klikker man bare på bildet av seg selv. Skjermen skifter da farge til grønn, for å markere at man er kommet.  Når man forlater butikken klikker man på bildet for å “stemple ut”.

Det er ikke nødvendig å oppgi passord og man kan i prakis stemple inn og ut hvem man vil.  Tanken er at vi ønsker å benytte NFC (Near Field Communication) for å identifisere riktig person. Det betyr at man holder mobilen over skjermen for å stemple inn eller ut.  Dette vil vi komme tilbake til når det er klart.

Nå må man logge seg inn i G1 for å få opp skjermen, men den vil snart bli tilgjengelig både i Shopkeeper og aPos. Man kan gi en “sjef” rettigheter til å korrigere tiden om noen gjør feil.

Hilsen Susoft