Ny kasselov

Litt info om ny kasselov Kassasystemloven gjelder for leverandører av kassasystemer og trer i kraft fra 1. januar 2017. Loven omhandler krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige. Dette bety [...]

Problemer med Webhuset i dag 8.januar 2017

Datasenter uten internet i  1 T og 30 min fra klokken 10.10 til 11.30 søndag 8.januar. Mange kunder startet varetelling i dag søndag 8.januar. Dessverre var WEBHUST uten internet fra 10.10 til 11.30. Det medførte [...]