Show demo video

Bilag - Veksen i kassen
Hente ordre fra G1 for betaling i kassen
I.1 aPos i offline
I.1 Belate med gavekort
Enkel retur
Enkelt salg aPos
Henge ordre fra G1-intro
Kasseoppgjor
Legge til kunde
Logg inn flere selgere
Offline med aPos
Salg gavekort
Slett varelinje eller hele ordre
Stoppe aPos
Retur av ordre