inventory-management

Enkel styring av lager

Det er viktig for å skape god “Business”

lager-1

Lagerstyring med eller uten varianter

Lag dine egne varianter av produkter med farge og størrelse, lengde eller andre ting. Bygg egne unike SKU til hver variant.

Ubegrenset antall produkter

Det er ingen begrensning i antall produkter eller ordre du kan operere med i Susoft. Systemet er bygget for å håndtere store datamengder både av varer og lager.

Strekkoder

Bruk strekkoder på alle produkter også varianter. Du kan benytte din egen eller leverandørens. Du kan operere med flere strekkoder per produkt.  Du kan benytte strekkoder på adgangskort for ansatte og på kvittering til kunde for hurtig opphenting.

ties-583647_1920

Produktpakker og resepter

Lag dine egne pakker. Sett sammen nye pakker av eksisterende produkter. Gi pakkene en pris uavhengig av innholdet. Lag egne resepter.

Bulk import, og eksport !

Legg til lager fra innkjøpsordre du allerede har laget. Styr hele prosessen fra innkjøp til varemottak og fakturakontroll via systemet.  Oppdater prisendringer og annen endring i produktinformasjon via Excel import på noen minutter for hundrevis av produkter.

Multiple lager lokasjon

Susoft tillater deg å operere med så mange lager du ønsker. Hver butikk kan ha eget lager eller flere butikker kan ha felles lager. Du kan også operere med hovedlager som hver enkelt butikk bestiller fra. I tillegg er det egen bestillingsskjerm for supplering av varer både fra eksterne leverandører og fra hovedlager (lagre).

Mulighetene er mange i Susoft, dette gir deg mulighet for å understøtte viktige rutiner som vareflyt på en fremragende måte.

Enkel varetelling

Susoft gir deg mulighet for å telle varelager via nettbrett eller med mobil. Installer egen app på mobil for varetelling, benytt en Bluetooth skanner og mobil og du har et meget effektivt verktøy for hurtig og korrekt telling. Kontrollrutinen for varetelling er sentral og kontroller kan følge opp butikken eller butikkene i sann tid, selv om man sitter nesten på andre siden av jordkloden.  Mer effektiv telling er det vanskelig å finne uten at man benytter RFID (noe som også er mulig i Susoft).

Automatisk supplering av varer

Susoft gir deg mulighet for å supplere lager basert på faktisk salg, historikk og status på lager. Du bestemmer selv hvor langt frem i tid systemet skal foreslå supplering. Du får da suppleringslister som ut fra tid i sesongen og salget tilbake i tid, beregner anbefalt innkjøpsvolum.  Dette kan du selvsagt vedlikeholde før automatiske bestillinger blir generert og sendt via mail.

Leverandører

Du kan selvsagt lagre alle dine leverandørdata. Du har full oversikt over hva du har bestilt, hva som er mottatt, hvilke faktura du har mottatt, hva du selger av varer fra den enkelte leverandør og sist men ikke minst  hva du tjener på salg av varer fra den enkelte leverandør.

Forskjellige momssatser

Susoft håndterer alle typer momssatser. Du får ut rapporter som viser hvor mye du har solgt i de enkelte momsgruppene. I eksport til regnskap, blir riktig konto benyttet basert blant annet på momssats.

Flytting av varer mellom butikker

Susoft gjør det enkelt for deg å flytte varer mellom butikker. Du lager en uttaksorde i butikken som sender varene. Butikken som mottar varene kan enkelt ta opp dette som en mottaksorde, og legge dette til eget lager. Egen rapport for lagerflytting viser hva som skal belastes den enkelte butikk. I tillegg kan man kjøre lageroptimalisering der systemet kommer med forslag til hvordan det er lurt å flytte varer mellom butikker, basert på lagerstatus og salg i den enkelte butikk.

Forslaget kan du korrigere for så automatisk å skape uttaks og mottaksorde i den riktige butikk. Genialt og enkelt.

Produktkategorier

Organiser produktene dine bedre gjennom å knytte produktene til kategorier. I Susoft kan du operere med kategorier i opp til 5 nivåer.

Margin

Margin er den viktigste faktoren for styring av din butikk. Susoft sørger for at du enkelt kan legge inn kost på alle varer. På diversevarer vil systemet selv kalkulere  kost, slik at dine rapporter i Susoft er så korrekt som mulig.

GRATIS DEMO