Om Susoft

Susoft leverer komplette og robuste retailløsninger til detaljhandelssektoren. Vi betjener kunder fra både Norge og utlandet.
Susoft etablerte seg som et allment aksjeselskap i 1982, og etter 30 år holder vi fremdeles til i Bergen.

Vi tilbyr “SaaS-software as a service”, også omtalt som nettskyløsninger. Kundene våre er enkeltstående butikker og butikkjeder. Vi mener at alle butikker skal ha råd til en robust butikkdataløsning med høy funksjonalitet, uansett bedriftens størrelse. Derfor har vi valgt en forretningsmodell som gir deg brukervennlige, funksjonelle løsninger til en lav pris. Mange mener Susoftløsningene er den beste kombinasjon av “pris/ytelse” du får i markedet i dag.

Selv om lavkostmodellen er krevende, har vi fått mange gode og nyttige erfaringer etter over 30 år i bransjen. Erfaringene fra kundene våre har vært med på å forme det Susoft Retail er i dag, og vi lytter fremdeles etter behovene til over 500 kunder. Sammen med kundene våre opprettholder vi en kontinuerlig utvikling, slik at alle butikkene alltid har nye gode løsninger, basert på gratis oppdateringer.