24/7 postsupport

från människor som bryr sig.

Stöd

Får dedikerad support.

Du kan kontakta Susoft via mail eller telefon från 0900 till 2200. Stöd via post mellan 0900 och 1600 är gratis.

Hjälp-funktionen i molnet

Logga in på molnet och klicka på Hjälp-menyn. Här hittar du ett rikt urval av video och annan dokumentation som hjälper dig vidare utan några extra kostnader.